2 euro Litouwen 2015 Litouwse Taal UNC

€ 3,25

2 euro Litouwen 2015 Litouwse Taal UNC

Thema: De Litouwse taal
Emissiedatum: 14 december 2015
Oplage: 1.000.000