Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.bildtmunt.com) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden
van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen
van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
Bildtmunt streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel
deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Bildtmunt niet in
voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website
is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bildtmunt aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en
evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder
meer een relatie tussen Bildtmunt en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
Bildtmunt garandeert niet dat e-mails die aan Bildtmunt worden verzonden (tijdig) worden
ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de
veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden
veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Bildtmunt te
corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Bildtmunt heeft geen invloed op

websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Project-
Interest aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van

websites van derden.
Intellectuele eigendomsrechten

DISCLAIMER

Alle publicaties en uitingen van Bildtmunt zijn beschermd door auteursrecht en andere
intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit
deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere
manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Bildtmunt daar vooraf schriftelijk toestemming
voor heeft gegeven.

Toeschrijving
Deze disclaimer is gemaakt met behulp van Rocket Lawyer (https://www.rocketlawyer.com/nl/nl).